Regulamin

Regulamin Extra-Foto.pl

Zostając użytkownikiem Extra-Foto.pl, powinieneś zapoznać się z poniższym regulaminem. Zakładając konto zgadzasz się na zawarte w regulaminie warunki korzystania z usług Extra-Foto.pl. Jest to jednoznaczne z umową między Tobą i Extra-Foto.pl. Naruszenie przez Ciebie regulaminu może skutkować wypowiedzeniem umowy przez Extra-Foto.pl.

1. Usługi fotograficzne udostępnione w www.extra-foto.pl na rzecz Użytkowników Serwisu Extra-Foto.pl realizowane są przez firmę :

F.H.U. „HANA” Agata Lewkowicz

Chełmiec 54; 59-424 Męcinka

e-mail: info@extra-foto.pl

tel. 0 665 05 34 04

NIP 885-157-25-45, REGON 020409446

Nr rachunku bankowego: mBank 80 1140 2004 0000 3602 5418 0533

 

2. Serwis Extra-Foto.pl świadczy usługi fotograficzne polegające na wykonaniu odbitek na papierze fotograficznym z plików elektronicznych przesłanych do laboratorium. Podstawowym kanałem składania zlecenia jest strona internetowa. Wykonujemy także odbitki z plików przesłanych poprzez serwer ftp, mailowo oraz dostarczonych płyt CD.

3. Wartość zamówienia składa się z następujących elementów:

- wartość odbitek zgodnie z zamówieniem

- koszt pakowania

- koszt przesyłki

 

4. Złożenie zamówienia w serwisie jest równoznaczne z zawarciem umowy na wykonanie usługi fotograficznej, której częścią jest niniejszy regulamin.

5. Wykonanie odbitek i wysłanie zdjęć następuje w terminie do 2 dni od dnia dokonania przez Zamawiającego płatności za usługę, przy czym za datę opłacenia przyjmuje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Extra-Foto.pl. Dla realizacji zlecenia za zaliczeniem pocztowym termin 2 dni liczony jest od dnia potwierdzenia zamówienia przez Extra-Foto.pl u klienta. Do czasu realizacji zamówienia nie są wliczone soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

6. Extra-Foto.pl rezerwuje sobie prawo nie wykonania usługi, jeśli byłaby ona sprzeczna z obowiązującym prawem lub mogłaby narazić Extra-Foto.pl na straty.

7. W związku z tym, że właściwości zlecenia są związane bezpośrednio z osobą Zamawiającego nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy lub zwrotu produktu.

8. Firma F.H.U „HANA” Agata Lewkowicz jest podatnikiem VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT prosimy o umieszczenie informacji o tym fakcie oraz danych podmiotu w komentarzu do zamówienia.

9. W przypadku zgody Klienta adres do korespondencji mailowej będzie wykorzystany również do wysyłania newslettera i informacji o promocjach.


 

11. Usługi wykonane przez Extra-Foto.pl objęte są gwarancją. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, jeśli stwierdzi, że parametry otrzymanych odbitek nie są zgodne ze złożonym zamówieniem. Dotyczy to różnic ilościowych pomiędzy przesyłką a zamówieniem, formatu zdjęć, rodzaju papieru jak i wad technicznych wykonanej usługi. Procedura składania reklamacji opisana jest w pkt. 12 niniejszego regulaminu.

12. Reklamacje można składać dowolną drogą, przy czym preferowana jest zgłoszenie ich pocztą elektroniczną. Rozpatrywane są tylko te, które zostaną zgłoszone do 14 dni od daty wpłaty należności za zamówienie. W celu udokumentowania reklamacji należy reklamowane odbitki nadesłać na adres naszej firmy. W przypadkach, gdy zastrzeżenia nie dotyczą parametrów technicznych odbitek, ustaleń dotyczących zakresu reklamacji można dokonać e-mailem lub telefonicznie. W sprawie zgłoszonych reklamacji Extra-foto.pl zajmie stanowisko w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki lub zgłoszenia (późniejszego z tych terminów). W przypadku uznania reklamacji Extra.Foto.pl na własny koszt dokona ponownej realizacji zamówienia w całości lub części albo zwróci wpłacone pieniądze (wybór rodzaju należy do Extra-Foto.pl).

13. Extra-Foto.pl wysyła odbitki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na wyraźne życzenie Klienta po dokonaniu dodatkowych ustaleń w inny sposób.

14. Extra-Foto.pl nie odpowiada za terminową realizację doręczeń przez przewoźnika. W przypadku wyboru przez Klienta wysyłki przy użyciu przesyłki nieewidencjonowanej (tj. Przesyłka priorytetowa nie polecona), Extra-Foto.pl nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie przesyłki.

15. Extra-Foto.pl nie odpowiada za powstałe podczas transportu uszkodzenia mechaniczne przesyłek. W przypadku przesyłek poleconych i za zaliczeniem pocztowym w przypadku ich uszkodzenia należy sporządzić protokół szkody w obecności pracownika poczty lub kuriera i nie przyjąć przesyłki. W przypadku przesyłek priorytetowych należy udokumentować uszkodzenia (np. zdjęcia) i sporządzić protokół szkody. Tylko w takim przypadku będą rozpatrywane reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu.

16. Extra-Foto.pl odpowiada za materiały powierzone (klisze, płyty CD itp) tylko do wartości tych materiałów.

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (Błyszczący)0,29 PLN
9X13 (Matowy)0,29 PLN
10X15 (Błyszczący)0,29 PLN
10X15 (Matowy)0,29 PLN
13x18 (Błyszczący)0,99 PLN
13x18 (Matowy)0,99 PLN
15x21 (Błyszczący)1,99 PLN
15x21 (Matowy)1,99 PLN
20x30 (Błyszczący)5,00 PLN
20x30 (Matowy)5,00 PLN

Zobacz pełny cennik.

Polecamy
Obraz 50x50 cm
110,00 PLN
Obraz 60x40 cm
120,00 PLN
Obraz 60x50 cm
130,00 PLN
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto